IPHI-Website-Main-Logo (1)

"Çocuk Uykusu Konusunda Dönüştüren Bütüncül Bir
Yaklaşım!Uyku Eğitiminde Davranışsal Yöntemler ve Gerçekçi Olmayan Yüksek Beklentiler."

전체론적 접근을 통한 아동 수면의 변화: 수면 교육에서 행동 방법 및 비현실적인 높은 기대치에서 누락된 필수 구성 요소.

라이브 스트림 이벤트 2021년 6월 17일
지금 무료로 가입하세요!

아래 링크를 클릭하여 자세히 알아보고 등록하십시오.

https://parentinghealthinstitute.com/master-your-holistic-health-parenting-coaching-business/

Bebeklikte ve erken çocukluk döneminde uyku beyin için temel bir gereksinimdir. Uyku, normal büyüme ve gelişme, doku enilenmesi, bağışıklık fonksiyonunun güçlenmesi ve duygusal gelişim için gereklidir.

PEKI, uykunun bebeklikten itibaren insanoğlunun fizyolojik, psikolojik VE를 sosyal yaşamlarını etkileyen önemli BIR kavram olduğu konusunda 다치 uzmanlar 밑단 fikir OLSA DA bebek 적이 çocuk uykusu konusunda yapılan uygulamalar, yaklaşımlar VE를 yöntemler konusunda aynı fikirde olmadıklarını 하타 geçmişten gelen BU yaklaşımların bebek 적이 çocuk dünyasına yarardan çok zarar verebildiklerini söylememiz mümkün gözüküyor.

Uyku Eğitimi ne zaman ve yaşadığımız hangi tarihsel süreçlerde hayatımıza dahil oldu, Davranışsal uyku eğitimi yöntemleri bebek, çocuk ve ailelerere yarardanolabilçok

Bebek ve çocuklarımıza gerçekçi beklentiler içerisinde Optimal uykuyu sağlamanın farklı, alternatif, bütüncül ve dönüştürücü bir yolu olabilir mi?

Güliz Gülsever 외즈사루한

Güliz G. Özsaruhan, IPHI 터키 강사는 0-3세 유아 수면 컨설턴트입니다. Güliz는 Istanbul Bilgi University의 미디어 및 커뮤니케이션 시스템학과에서 학부 과정을 마쳤습니다. IPHI Maternity and Child Certification Program을 졸업하고 유아 발달에서 두 번째 학위를 시작했습니다.

강사, 공인 수면 코치, 행복한 아기 교육자 및 ICF 코치는 터키 이즈미르에서 7살 된 아들과 가족과 함께 살고 있습니다. 그녀는 아동 수면의 전체론적 접근 방식에 대한 인식을 높이는 데 매우 열정적이며 2016년부터 그녀의 팀과 함께 터키에서 “수면 훈련”의 관점을 바꾸는 데 전념하고 있습니다.

웹사이트: www.uyuyanbebekler.com

웹사이트: https:// 육아건강연구소터키 .com/

인스타그램: https://www.instagram.com/ uyuyan.bebekler/